1. Termeni

BALADEVA SRL – Societatea BALADEVA SRL, cu sediul în Iași, Fundac Perjoaia nr. 7, parter, apartament 2, județul Iași înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numar J 22/1195/2018, CUI 39328900 ce este organizată și funcționează în baza legii române.

SITE – Domeniul www.zebostore.com

CONȚINUT are următoarea definiție:

– toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

– conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR noștri de către BALADEVA SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al BALADEVA SRL UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de BALADEVA SRL într-o anumită perioadă de timp;

– date referitoare la BALADEVA SRL și SITE, sau alte date privilegiate ale acestora.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile disponibile publicului din cadrul SITE-ului, în sensul în care se acordă posibilitatea CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând dar nelimitându-se și alte mijloace de comunicare la distanță. 

WISHLIST – serviciul care permite utilizatorilor site-ului www.zebostore.com să-și întocmească liste de produse dorite fără obligația lansării imediate a comenzii de cumpărare.

CLIENT – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către BALADEVA SRL (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între BALADEVA SRL și acesta.

COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri adăugate in secțiunea “Coșul de cumparaturi” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și/sau sondaje de opinie.

CONTRACT LA DISTANȚĂ – conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor. În cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: ”orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la, și inclusiv în momentul in care este încheiat contractul”.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, număr de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

CONSIMȚĂMÂNT – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

NEWSLETTER – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către BALADEVA SRL, Cumpărătorului, fie prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, fie prin plata ramburs la momentul livrării bunului, indiferent de modalitatea de livrare.

 

2. GENERAL

2.1 Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului de către Client. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a fi deplin informat cu privire la implicațiile juridice privind utilizarea site-ului și plasarea de comenzi.

2.2 . Furnizarea produselor/serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților cerute. Utilizatorul/Clientul se obliga să furnizeze corect numele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate.

2.3 Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea conținutului, implică acceptarea Utilizatorului sau Clientului prezentelor termeni si condiții; Clientul se obligă să analizeze anterior fiecărei tranzacții Termenii și Condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și Condițiile în vigoare la momentul comenzii și notificării acestuia în scris de către BALADEVA SRL.

2.4 Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului disponibil publicului larg, www.zebostore.com

2.5. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natură produse site-ului, conținutului, serviciului www.zebostore.com

2.6. În situația în care Utilizatorul sau Clientul nu dorește să mai primească din partea BALADEVA SRL newsletters/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing și publicitate/promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări primită prin e-mail.

2.7. Acest site este adresat doar Utilizatorilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani.

 

3. CONȚINUT

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a BALADEVA SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe persoane, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de BALADEVA SRL, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.zebostore.com

3.3. Orice tip de conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentelor Termeni și Condiții.

3.4. Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentelor Termeni și Condiții.

3.5. Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea BALADEVA SRL și/sau al angajatului sau colaboratorului BALADEVA SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta exista, față de respectivul conținut.

3.6. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termeni și Condiții sau de eventualul acord de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

4. CONTACT PENTRU CLIENȚI ȘI UTILIZATORI

4.1 BALADEVA SRL publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client/Utilizator.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul declară și acceptă să fie contactat prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice, de către BALADEVA SRL (fără însă a exista o obligație din partea societății în acest sens) înțelegând că prin completarea informațiilor cu privire la datele sale de contact, precum nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon etc. aceste date urmează a fi prelucrate și evidențiate în baza de date în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv în scopul bunei desfășurări a activității economice și comerciale ale companiei. Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea și administrarea datelor tale cu caracter personal vă rugăm sa vizualizați și secțiunea Politica De Confidențialitate.

4.3 Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea BALADEVA SRL de a contacta Utilizatorul sau Clientul.

4.4. Clientul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresă de email, număr de telefon, adresă de livrare, etc.) și că vor putea fi folosite de către BALADEVA SRL în comunicările sale cu Clientul.

 

5. NEWSLETTERS/ALERTE

5.1 În momentul în care, Utilizatorul sau Clientul acceptă Termenii și Condițiile acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newsletters și/sau alerte din partea BALADEVA SRL prin modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

5.2 Datele preluate de la Client/Utilizator în scopul expedierii de newsletters și/sau alerte, pot și vor fi folosite de către BALADEVA SRL în limitele Politicii de Confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newsletters și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:

5.3.1 Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newsletters și/sau alerte primite (în partea de jos a email-ului în secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde această opțiune este tehnic posibilă;

5.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newsletters și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate de pe www.zebostore.com.

5.3.3. Prin contactarea BALADEVA SRL la datele de mai sus astfel cum sunt precizate în art. 2.6 și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.4 Retragerea consimțământului cu privire la primirea newsletters și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentele Termeni și Condiții și se produc efecte doar pentru viitor ulterior comunicării intenției de retragere.

5.5 BALADEVA SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletters și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletters și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea BALADEVA SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 

Politica de utilizare Cookie-uri pe www.zebostore.com

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile BALADEVA SRL pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de ofertele www.zebostore.com, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.

O vizită pe www.zebostore.com poate plasa: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate întru-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.zebostore.com. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo etc.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. în consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, fiind folosite ca o formă de spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să:

– particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

– seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

– ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

– instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware.

 

6. Metode de plată

6.1. Ramburs – în numerar la livrare

Plata se va face pe loc la primirea coletului, iar suma va fi achitată curierului.

6.2. Card bancar, online – procesatorul nostru de plăți este MobilPay

În cazul în care veți plăti prin card contravaloarea taxelor de transport va fi inclusă în suma plătită iar la curier nu va mai trebui să plătiți alte taxe.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci romanești și străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

BALADEVA SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

 

7. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

7.1. Acces la serviciu

7.1.1. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile cuprinse în Termeni și Condiții.

7.1.2. BALADEVA SRL își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans, etc.) precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate în următoarele cazuri:

– plasarea si refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plată la livrare, mai mult de 2 comenzi ulterior anulate de către Client prin notificare din partea lui trimisă în scris pe adresa de email [email protected]

– modificarea comenzilor în sensul renunțării la 2 produse lunar din comenzile plasate, prin comunicare scrisă din partea Clientului către adresa de email [email protected]

– folosirea unui limbaj tendențios.

– Clientului ar putea prejudicia în vreun fel BALADEVA SRL.

7.1.3. BALADEVA SRL poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

– eșuarea/invalidarea tranzacției online;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/a tranzacției;

– furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;

– activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.zebostore.com, societății BALADEVA SRL și/sau partenerilor săi;

– Clientul folosește serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vatămă sau păgubi BALADEVA SRL ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;

– livrări consecutiv eșuate din culpa Clientului;

– alte motive justificate (de ex.: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 30 zile).

 

7.2. Produse și servicii

7.2.1. BALADEVA SRL poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care BALADEVA SRL are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului, în sensul în care acestea nu pot face obiectul altor activități comerciale ulterioare din partea Clientului fără acordul BALADEVA SRL.

7.2.3. BALADEVA SRL poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) sau valută (pentru comenzile externe) și includ TVA.

7.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face în RON sau în valută folosind informațiile furnizate de Client în formularul destinat. BALADEVA SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli datorită informațiilor furnizate incorecte de către Client. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factura de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală la momentul expedierii către Client (predării către curier). Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.

7.2.6. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit cât și la livrare către curier numai în numerar (doar în România).

7.2.7. În cazul plăților online cu cardul, BALADEVA SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

7.2.8. Plata în numerar este o metoda de achitare întârziată a produselor, cu risc pentru BALADEVA SRL de retragere a Clientului din contract.

7.2.9. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici și greutate disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea BALADEVA SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare. BALADEVA SRL poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

7.2.10. În imaginile produselor și/sau serviciilor BALADEVA SRL își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare.

 

7.3. Comanda online

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp (după perioada indicată nu se mai pot plasa comenzi și articolele nu mai sunt vizibile pe www.zebostore.com). Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi. BALADEVA SRL poate modifica oricând prețuri, oferte, cantități conform criteriilor interne (locația geografică, disponibilitate stoc etc.) cu respectarea comenzilor/contractelor deja plasate. BALADEVA SRL nu poate fi obligată să păstreze un anume preț decât pentru comenzile plasate; potențialii Clienți care vizualizează ofertele dar nu plasează comenzi nu pot solicita un preț diferit de cel afișat pe site-ul www.zebostore.com.

După fiecare comandă plasată Clientul va primi confirmarea acesteia pe email.

7.3.2. Clientul are posibilitatea de a salva unul sau mai multe articole favorite prin opțiunea WISHLIST. Această, opțiune însă nu garantează rezervarea articolelor, putând fi achiziționate oricând de către alți clienți. Prețul produselor va fi cel din momentul plății comenzii.

7.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

7.3.4. Contractul la distanță este considerat încheiat de către BALADEVA SRL atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de către BALADEVA SRL. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a expedia produsele, BALADEVA SRL are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil/agreat de BALADEVA SRL (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a datelor sale de identificare și livrare. Clienții acceptă ca BALADEVA SRL nu poate fi forțat să valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.

7.3.5. În cazul rezoluțiunii sau, după caz, rezilierii contractului din culpa BALADEVA SRL, dacă Clientul a efectuat plata în avans sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancara, suma aceasta va fi rambursată de către BALADEVA SRL în maxim 14 zile calendaristice de la momentul rezilierii contractului.

7.3.6. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata efectuată în avans (prin soluția online de plată cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de BALADEVA SRL, BALADEVA SRL va informa clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile calendaristice de la notificarea clientului.

7.3.7 O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și doar la solicitarea Clientului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe [email protected] menționând clar solicitarea și numărul comenzii:

– Clientul renunță la un produs și notifică BALADEVA SRL înainte de expedierea comenzii;

– creșterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă, produs ce se află într-o campanie activă la momentul solicitării suplimentării comenzii;

– întârzierea livrării cu 30 zile peste limita maximă de livrare;

– modificarea adresei de livrare (eventualele costurile vor fi platite de către client);

– cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferență a ultimei zile din interval) – doar în România;

7.3.8. Comenzile nu pot fi modificate, în cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii acestora.

7.3.9. O comandă plasată poate fi anulată doar înainte de expedierea acesteia prin solicitarea Clientului în scris trimițând un e-mail la adresa [email protected] (obligatoriu înainte de a fi procesată comanda) menționând clar anularea și numărul comenzii.

7.3.10. La orice comandă plasată clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.

 

7.4. Comandă telefonică

7.4.1. Clientul/Membrul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul/Membrul nu poate solicita modificarea comenzii la telefon.

 

7.5. Contract și finalizare

7.5.1. BALADEVA SRL va emite și transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.

7.5.2. BALADEVA SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

7.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a coletului de către curier (AWB semnat si decontat) din partea BALADEVA SRL, devine Contract onorat.

7.5.4. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care pârțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin Termeni și Condiții.

7.5.5. În cazul în care există diferențe între numărul de produse comandate și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica BALADEVA SRL în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic la numărul 072356890 sau prin e-mail către adresa [email protected] cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

 

7.6. Transport

7.6.1. Costurile transportului în sistem de curierat a produselor achiziționate pe site-ul www.zebostore.com de la BALADEVA SRL se calculează și sunt comunicate Clientului la momentul plasării comenzii în funcție de criteriile specifice comenzii (volum, greutate, materiale). BALADEVA SRL estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului și Clientul acceptă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului și manevrării, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost.

În consecință, Clientul nu poate solicita ulterior plasării comenzii un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurări proprii ale coletului. BALADEVA SRL oferă serviciul de livrare până în fața ușii locuinței/imobilului din adresa de livrare specificată în momentul plasării comenzii, atât timp cât caracteristicile/particularitățile locației permit efectuarea livrării fără încălcarea reglementarilor legale privind securitatea muncii.

7.6.2. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor realizat de transportatorul agreat, zile lucrătoare din luna, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioada mai lungă, astfel că Clientul acceptă ca prin cumularea a mai multe produse într-o comandă decalează livrarea produselor până la data cea mai îndepărtată. Ca regulă, produsele dintr-o comanda sunt livrate într-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele dintr-o comandă).

Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii adică maxim 10 zile lucrătoare și Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment. În cazul în care produsul poate să fie livrat cu depășirea termenului sus-menționat, BALADEVA SRL va informa de îndată Clientul prin e-mail oferind două opțiuni: Clientul poate fie renunță (în scris) la comanda/produs, fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data renunțării..

7.7. Calitate și garanție

BALADEVA SRL respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare. Pentru detalii clare legate de aceste garanții vă rugăm consultați secțiunea Garanții a prezentului site. Nici un Client nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată.

7.8. Retragerea din contract și returnarea produselor

Pentru detalii legate de retragerea din contract și returnarea produselor vă rugăm consultați secțiunea Livrare și Retur a prezentului site.

 

8. Limitare de responsabilitate

8.1. BALADEVA SRL nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

8.2. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către BALADEVA SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii BALADEVA SRL, conform detaliilor de contact la [email protected] astfel încât BALADEVA SRL să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

8.3. BALADEVA SRL nu îi conferă Utilizatorului sau Clientului dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia sau de a exploata orice conținut în orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al BALADEVA SRL.

8.4. BALADEVA SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

8.5. BALADEVA SRL este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, email-ului sau al unui angajat al BALADEVA SRL atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului/Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de conținut.

8.6. BALADEVA SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

– serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;

– va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel.

 

9. FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

9.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

9.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

9.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

9.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

 

10. LITIGII

10.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către BALADEVA SRL Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și Condiții”.

10.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator/Client și BALADEVA SRL se va rezolva pe cale amiabilă.

10.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator și BALADEVA SRL sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă.

10.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu Legislația Română.